ออมสินให้ยืม 30,000 บาท “สินเชื่อเพื่อคุณ” ผ่อนนาน 2 ปี สำหรับผู้มีรายได้น้อย ไม่ต้องค้ำประกัน

กู้เงินออมสิน 30,000 บาท เสริมสภาพคล่อง ผ่อน 2 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 1.25% ต่อเดือนปลอดหลักประกันใครกู้ได้บ้างเช็กเลย

จุดเด่น

ดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) ร้อยละ 1.25 ต่อเดือน
วงเงินกู้สูงสุด 30,000 บาทต่อราย
ระยะเวลากู้ สูงสุดไม่เกิน 2 ปี
ไม่ต้องมีหลักประกัน
รายละเอียดสินเชื่อ
จำนวนเงินให้กู้ :

สูงสุดไม่เกิน 30,000 บาทต่อราย

รายละเอียดสินเชื่อ

อาชีพ ลูกค้าเดิมที่ธนาคารคัดเลือก ลูกค้าใหม่
ผู้มีอาชีพอิสระ ไม่เกิน 20,000 บาท –
ผู้มีรายได้ประจำ ไม่เกิน 30,000 บาท ไม่เกิน 20,000 บาท

ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ :

สูงสุด 2 ปี (24 งวด)

คุณสมบัติผู้กู้

เป็นผู้มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

ผู้มีอาชีพอิสระ เป็นลูกค้าเดิมที่ธนาคารคัดเลือก
ผู้มีรายได้ประจำ อัตราเงินเดือน 8,000 บาทขึ้นไป เป็นลูกค้าเดิมที่ธนาคารคัดเลือก หรือ ลูกค้าใหม่ อายุไม่เกิน 57 ปี 10 เดือน ณ วันลงทะเบียน
หลักประกัน :

ไม่มีหลักประกัน (Clean Loan)
เอกสารประกอบการกู้ :

บัตรประจำตัวประชาชน
กรณี เป็นผู้มีรายได้ประจำ ใช้สลิปเงินเดือน (เดือนล่าสุด), Statement (เดือนล่าสุด)
กรณี เป็นผู้มีอาชีพอิสระ ใช้ภาพถ่ายการประกอบอาชีพที่มีผู้ขอกู้ปรากฎในภาพถ่าย

อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) ร้อยละ 1.25 ต่อเดือน
ค่าธรรมเนียม

ไม่มีค่าธรรมเนียมการให้บริการสินเชื่อ

อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้ เท่ากับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามสัญญาบวกร้อยละ 3.00 ต่อปี ของเงินต้นที่ถึงกำหนดชำระ

การชำระคืนเงินกู้

ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือนโดยหักชำระผ่านบัญชีเงินฝาก

เงินงวดผ่อนชำระ

วงเงินกู้ (บาท) ผ่อนชำระ 24 งวด (บาท)
8,000 390
10,000 485
15,000 730
20,000 970
25,000 1,250
30,000 1,500
หมายเหตุ :

ตารางเงินงวดข้างต้นเป็นค่าประเมินการเบื้องต้นเท่านั้น
เพื่อประโยชน์สูงสุดกรุณาชำระรายงวดให้ตรงเวลาที่กำหนด หากชำระก่อนกำหนดอาจทำให้เกิดดอกเบี้ยจากวันที่ชำระก่อนกำหนด จนถึงวันที่ครบกำหนดชำระได้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *